اعتلای ترویج و آموزش  راهکار توسعه پایدار کشاورزی ** همدلی و همکاری در راستای اعتلای ترویج کشاورزی **
  مکانیزاسیون
  دامپزشکی
  پرورش زنبور عسل
  پرورش طیور
  شیلات
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
آشنايي با قوانين و مقررات دريايي  7/26/2014 189.37 دريافت
آماده سازي استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي  7/26/2014 214.79 دريافت
آماده سازي مزارع پرورش ميگو  7/26/2014 209.39 دريافت
اجراي نظام نامهHACCP در واحدهاي صنعتي  7/26/2014 212.23 دريافت
اصول بهداشتي استخرهاي پرورش ماهيان سردآبي  7/26/2014 210.24 دريافت
پرورش ماهي قزل آلا در استخرهاي دو منظوره كشاورزي  7/26/2014 213.46 دريافت
پرورش ماهي قزل آلا در شاليزار  7/26/2014 196.03 دريافت
پيشگيري و اطفاء حريق در شناورهاي صيادي  7/26/2014 197.00 دريافت
تغذيه ميگو  7/26/2014 187.90 دريافت
تكثيرماهيان گرمابي  7/26/2014 204.68 دريافت
حمل و نقل بهداشتي آبزيان  7/26/2014 190.38 دريافت
ذخيره سازي استخرهاي ميگو  7/26/2014 188.61 دريافت
كمكهاي اوليه مقدماتي در شناورهاي صيادي  7/26/2014 212.11 دريافت
كنترل كيفيت آبزيان  7/26/2014 201.88 دريافت
ماهي داركردن استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي  7/26/2014 198.25 دريافت
مديريت صيد آبزيان  7/26/2014 191.14 دريافت
هوادهي استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي  7/26/2014 199.58 دريافت
  پرورش دام
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
ارزيابي تيپ گاوهاي شيري  7/26/2014 823.11 دريافت
بازآموزي تكنسين تلقيح مصنوعي  7/26/2014 764.35 دريافت
تربيت ارزياب ماهر پشم گوسفند  7/26/2014 865.17 دريافت
تربيت ارزياب ماهر گوسفند داشتي  7/26/2014 963.19 دريافت
تربيت پرواربند گوساله  7/26/2014 957.38 دريافت
تربيت پرواربند گوسفند  7/26/2014 825.66 دريافت
تربيت تكنسين تلقيح مصنوعي  7/26/2014 929.66 دريافت
تربيت سلاخ ماهر  7/26/2014 926.52 دريافت
تربيت شير دوش ماهـر (گاو و گاوميش)  7/26/2014 911.54 دريافت
تربيت كارگر ماهر پشم چيني  7/26/2014 979.20 دريافت
تربيت كارگر ماهر تحويل گيرنده شـير  7/26/2014 829.36 دريافت
تربيت كارگر ماهر تغذيه دام  7/26/2014 848.86 دريافت
تربيت كارگر ماهر ماشين آلات و تجهيزات دامداري  7/26/2014 998.69 دريافت
تربيت كارگر ماهرپرورش دهنده گاو بومي نژاد خالص(گله هاي اقماري)  7/26/2014 906.24 دريافت
تربيت كارگرماهر الياف چين بز  7/26/2014 957.69 دريافت
تربيت كارگرماهر پرورش دهنده گوساله بومي  7/26/2014 922.52 دريافت
تربيت كارگرماهر تغذيه اسب  7/26/2014 783.69 دريافت
تربيت كارگرماهرتفكيك‚درجه بندي وبسته بندي لاشه دام  7/26/2014 933.97 دريافت
تربيت كارگرماهرماست بند  7/26/2014 946.97 دريافت
تربيت نعلبند اسب  7/26/2014 829.16 دريافت
تربیت پرواربند گوساله (پودمانی)  7/26/2014 200.07 دريافت
تربیت پرواربند گوسفند (پودمانی)  7/26/2014 212.38 دريافت
تربیت نیروی کار ماهر گلخانه- گلخانه های هوشمند هیدروپونیک تولید گل  1/25/2021 441.02 دريافت
تربیت کارگر ماهر ماشین آلات و تجهیزات دامداری (پودمانی)  7/26/2014 226.66 دريافت
تغذيه گاو داشتي  7/26/2014 987.17 دريافت
تغذيه گوسفند و بز داشتي  7/26/2014 1,216.08 دريافت
ثبت مشخصات در واحد هاي گاوداري  7/26/2014 818.96 دريافت
ثبت مشخصات و ركوردبرداري در گله هاي گوسفند و بز  7/26/2014 1,205.14 دريافت
ركوردگيري شير در گاوداري ها  7/26/2014 904.26 دريافت
روشهاي نگهداري و ذخيره سازي علوفه(سيلاژسازي)  7/26/2014 1,101.68 دريافت
روشهاي نگهداري و ذخيره سازي علوفه(هيلاژسازي)  7/26/2014 1,143.20 دريافت
مديريت پرورش بز داشتي  7/26/2014 1,085.88 دريافت
مديريت پرورش شتر پرواري  7/26/2014 974.48 دريافت
مديريت پرورش شتر داشتي  7/26/2014 991.72 دريافت
مديريت پرورش گـاوميـش  7/26/2014 948.90 دريافت
مديريت پرورش گوسفند داشتي  7/26/2014 1,099.17 دريافت
مديريت گاوداري صنعتي درجه (1)  7/26/2014 931.76 دريافت
مديريت گاوداري صنعتي درجه (2)  7/26/2014 933.59 دريافت
مدیریت پرورش بز داشتی (پودمانی)  7/26/2014 1,085.88 دريافت
مدیریت پرورش گوسفند داشتی (پودمانی)  7/26/2014 230.77 دريافت
مدیریت گاوداری شیری (پودمانی)  7/26/2014 229.35 دريافت
  باغبانی
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
تربیت نیروی کار ماهر گلخانه در سال 99(دستورالعمل اجرایی)  1/25/2021 690.25 دريافت
آفات و بیماری های انار  7/27/2014 176.48 دريافت
آفات و بیماری های پسته  7/27/2014 214.28 دريافت
آفات و بیماری های خرما  7/27/2014 176.91 دريافت
آفات و بیماری های زیتون  7/27/2014 176.05 دريافت
آفات و بیماری های مرکبات  7/27/2014 214.84 دريافت
احداث و نگهداری باغات انار  7/27/2014 165.05 دريافت
احداث و نگهداری باغات پسته  7/27/2014 169.70 دريافت
احداث و نگهداری باغات زیتون  7/27/2014 167.62 دريافت
احداث و نگهداری نخلستان های خرما  7/27/2014 175.63 دريافت
اصول مبارزه با آفات و بیماری های قارچ های خوراکی  7/27/2014 173.12 دريافت
انارکاری  7/27/2014 251.69 دريافت
پرورش خيار گلخانه اي  7/27/2014 195.49 دريافت
پرورش درختان بادام و گردو  7/27/2014 201.62 دريافت
پرورش گل های گلدانی  7/27/2014 192.07 دريافت
پرورش گياهان آپارتماني  7/27/2014 194.41 دريافت
پرورش موز گلخانه اي  7/27/2014 191.45 دريافت
پرورش و فرآوری قارچ های خوراکی  7/27/2014 250.99 دريافت
پرورش و نگهداری قارچ های خوراکی  7/27/2014 167.04 دريافت
پسته کاری  7/27/2014 247.20 دريافت
تربیت نیروی کار ماهر گلخانه - کاربر کنترل آفات وبیماری ها  1/25/2021 193.34 دريافت
تربیت نیروی کار ماهر گلخانه- طراح ومجری احداث گلخانه  1/25/2021 354.59 دريافت
تربیت نیروی کار ماهر گلخانه- گلخانه های هوشمند هیدروپونیک تولید گل  1/25/2021 441.02 دريافت
تربیت نیروی کار ماهر گلخانه- نصاب سازه وتجهیزات گلخانه های کشت خاکی وبدون خاک  1/25/2021 282.02 دريافت
تربیت نیروی کار ماهر گلخانه- کشتکار گلخانه ای خیار  1/25/2021 306.99 دريافت
تربیت نیروی کار ماهر گلخانه-تعمیرکار تجهیزات،تاسیسات و ادوات  1/25/2021 398.63 دريافت
تربیت نیروی کار ماهر گلخانه-کشتکار گوجه فرنگی وفلفل دلمه ای  1/25/2021 309.91 دريافت
توليد سبزيجات و صيفي جات گلخانه اي  7/27/2014 226.08 دريافت
توليد و پرورش نهال بادام  7/27/2014 202.54 دريافت
تولید ورمی کمپوست  7/27/2014 614.17 دريافت
زراعت زعفران  7/27/2014 161.85 دريافت
زیتون کاری  7/27/2014 262.22 دريافت
كاشت و پرورش تاك  7/27/2014 217.18 دريافت
كاشت و پرورش درختان ميوه(زردآلو)  7/27/2014 201.98 دريافت
كاشت و پرورش درختان ميوه(گيلاس)  7/27/2014 201.66 دريافت
كاشت و پرورش درختان ميوه(هلو)  7/27/2014 205.80 دريافت
كاشت و تربيت سيب درختي  7/27/2014 201.19 دريافت
مديريت مبارزه با آفات و بيماري هاي مهم پسته  7/27/2014 223.32 دريافت
نخل کاری  7/27/2014 257.84 دريافت
هرس درخت ميوه(سيب)  7/27/2014 209.04 دريافت
هرس مو  7/27/2014 206.48 دريافت
  زراعت
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
آفات و بیماری های برنج  8/2/2014 198.06 دريافت
آفات و بیماری های چغندر قند  8/2/2014 205.74 دريافت
آفات و بیماری های ذرت  8/2/2014 188.27 دريافت
آفات و بیماری های سیب زمینی  8/2/2014 208.26 دريافت
آفات و بیماری های گندم و جو  8/2/2014 204.90 دريافت
آفات و بیماریهای مزارع کلزا و گلرنگ  8/2/2014 199.32 دريافت
به زراعی برنج  8/2/2014 195.23 دريافت
پرورش خیار گلخانه ای  8/2/2014 195.44 دريافت
پيشگيري و مبارزه با آفات و بيماريها در شاليزار  8/2/2014 195.99 دريافت
توليد و پرورش توت فرنگي  8/2/2014 194.56 دريافت
زراعت آفتابگردان  8/2/2014 191.88 دريافت
زراعت برنج  8/2/2014 198.35 دريافت
زراعت برنج (پودمانی)  8/2/2014 257.06 دريافت
زراعت پنبه  8/2/2014 198.50 دريافت
زراعت پياز  8/2/2014 187.49 دريافت
زراعت جو  8/2/2014 237.24 دريافت
زراعت جو (پودمانی)  8/2/2014 253.96 دريافت
زراعت چغندر قند  8/2/2014 224.16 دريافت
زراعت ذرت  8/2/2014 208.49 دريافت
زراعت ذرت (پودمانی)  8/2/2014 263.73 دريافت
زراعت سويا  8/2/2014 190.82 دريافت
زراعت سيب زميني  8/2/2014 208.32 دريافت
زراعت كلزا  8/2/2014 199.87 دريافت
زراعت گلرنگ  8/2/2014 222.61 دريافت
زراعت گندم  8/2/2014 226.67 دريافت
زراعت گندم دیم  8/2/2014 714.74 دريافت
زراعت گندم (پودمانی)  8/2/2014 252.73 دريافت
زراعت گندم دیم(پودمانی)  8/2/2014 1,051.53 دريافت
زراعت گوجه فرنگي  8/2/2014 207.47 دريافت
زراعت گياهان علوفه اي(جو)  8/2/2014 191.05 دريافت
زراعت لوبيا  8/2/2014 208.69 دريافت
زراعت نباتات جاليزي  8/2/2014 202.09 دريافت
زراعت نباتات علوفه اي(سورگوم)  8/2/2014 200.79 دريافت
زراعت نباتات علوفه اي(يونجه)  8/2/2014 224.08 دريافت
زراعت نخود  8/2/2014 215.00 دريافت
زراعت کلزا (پودمانی)  8/2/2014 245.39 دريافت
سبزي و گل كاري در منازل  8/2/2014 195.97 دريافت
كشت نشاء برنج در سيني  8/2/2014 192.60 دريافت
مبارزه با آفات و بيماري هاي زراعي  8/2/2014 197.70 دريافت
  آبخیزداری
  منابع طبیعی
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
بهره برداري از محصولات فرعي مرتعي و جنگلي  8/4/2014 847.98 دريافت
تبديل اراضي كم بازده به توليد علوفه  8/4/2014 812.27 دريافت
تربيت اركان تعاونيهاي جنگل نشين  8/4/2014 959.11 دريافت
تربيت بهره بردارصنايع كوچك محصولات فرعي  8/4/2014 912.50 دريافت
تربيت قرقبانان طرحهاي جنگلداري  8/4/2014 935.47 دريافت
تربيت كارگر ماهر اره موتوري(سرويس و نگهداري)  8/4/2014 864.37 دريافت
تربيت كارگر ماهر قطع و تبديل درختان جنگلي  9/20/2014 872.23 دريافت
تربيت كارگرماهراستاندارد و درجه بندي گرده بينه  9/20/2014 824.41 دريافت
تربيت كارگرماهرحفاظت و نگهداري چوب  9/20/2014 799.84 دريافت
تربيت متصدي ماشين آلات بهره برداري از جنگل  9/20/2014 867.58 دريافت
تربيت مجريان احداث و نگهداري بوستان روستايي  9/20/2014 897.20 دريافت
تربيت مجريان طرح طوبي  9/20/2014 921.92 دريافت
تربيت مجريان طرحهاي جنگلداري  9/20/2014 896.98 دريافت
تربيت مجريان طرحهاي مرتعداري  9/20/2014 1,052.44 دريافت
تربيت محافظين منابع طبيعي  9/20/2014 784.74 دريافت
تربيت مرتعدار ماهر  9/20/2014 994.48 دريافت
تربيت نيروي ماهراطفاء حريق  9/20/2014 782.21 دريافت
ترميم و نگهداري جاده هاي جنگلي  9/20/2014 1,062.78 دريافت
توسعه درختكاري و زراعت چوب  9/20/2014 836.66 دريافت
توليد نهال و جنگل كاري  9/20/2014 1,069.45 دريافت
روشهاي احياء و بهره برداري از عرصه هاي بياباني  9/20/2014 921.10 دريافت
روشهاي صحيح جمع آوري و نگهداري بذور درختان جنگلي  9/20/2014 836.27 دريافت
شناسايي و بهره برداري از گياهان دارويي  9/20/2014 852.95 دريافت
كنترل آفات و امراض جنگل و مرتع  9/20/2014 935.18 دريافت
مديريت بهره برداري از مراتع  9/20/2014 854.62 دريافت
مديريت منابع جنگلي  9/20/2014 783.48 دريافت
ورود |عضويت
پنج شنبه 16 تیر ماه 1401
  نظرسنجي
نظر شما در مورد پرتال مديريت هماهنگي ترويج چيست ؟

 

تعداد جوابها : 355441

عالي : 100%
خوب : 0%
متوسط : 0%
ضعيف : 0%

  ارسال  
  كاربران برخط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 4
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 4

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2679909
Visitors بازديد هاي امروز: 140
Visitors بازديد هاي ديروز: 1397

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1401/04/16 مديريت ترويج سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا