ترویج و آموزش زیربنای توسعه پایدار کشاورزی   
  گزارش سالیانه عملکرد
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
عملکرد سال 90  10/28/2014 119.29 دريافت
عملکرد سال 91  10/28/2014 117.72 دريافت
عملکرد طرح ترویج سال92  10/29/2014 44.05 دريافت
عملکرد طرح مراکز خدمات سال 92  10/29/2014 62.10 دريافت
عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی از 1/4/93 لغایت 30/7/93  11/2/2014 637.08 دريافت
گزارش عملکرد طرح آموزش زنان روستایی سال92  10/29/2014 60.80 دريافت
گزارش عملکرد فعالیت های ترویجی صورت گرفته بخش تخصصی آب وخاک و امور زیربنایی در سال 1394  4/6/2016 95.48 دريافت
گزارش عملکرد فعالیت های ترویجی صورت گرفته بخش تخصصی اموردام در سال 1394  4/6/2016 196.49 دريافت
گزارش عملکرد فعالیت های ترویجی صورت گرفته بخش تخصصی تولیدات گیاهی در سال 1394  4/6/2016 365.20 دريافت
گزارش عملکرد فعالیت های ترویجی صورت گرفته بخش تخصصی صنایع کشاورزی در سال 1394  4/6/2016 66.31 دريافت
گزارش عملکرد فعالیت های ترویجی صورت گرفته در تولید برنامه های تلویزیونی در سال 1394  4/6/2016 257.37 دريافت
گزارش عملکرد فعالیت های ترویجی صورت گرفته در تولید برنامه های رادیویی در سال 1394  4/6/2016 257.64 دريافت
نتیجه عملکرد 88-90  10/28/2014 48.52 دريافت
  رسانه های آموزشی تولید شده
 برنامه های تلویزیونی تولید شده
 سال 89-88
 سال 91-90
 سال 92-91
ورود |عضويت
سه شنبه 30 آبان ماه 1396
  پیوندهای مهم  
 
Copyright (c) 1396/08/30 مديريت ترويج سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا