اعتلای ترویج و آموزش  راهکار توسعه پایدار کشاورزی ** همدلی و همکاری در راستای اعتلای ترویج کشاورزی **

سمینارها

ملی

بین المللی

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان اصفهان
تشکیل کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت برداشت محصولات زراعی پاییزه با حضور آقایان مهندس مرادمند ومهندس قماشی به عنوان مدرسین کارگاه در روز سه شنبه مورخ 26/02/96 راس ساعت 9 صبح در محل مرکز آموزش کشاورزی کبوتر آباد برگزار می شود ، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن دعوت از بهره¬برداران پیشرو ، مددکاران ترویجی ، اعضای نظام صنفی کارهای کشاورزی ، شرکت¬های خدمات مشاوره¬ای ، شرکت های مکانیزاسیون و کمباین داران منطقه هماهنگی و برنامه ریزی لازم در این زمینه معمول گردد.  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان اصفهان
تشکیل کارگاه آموزشی با موضوع آبیاری میکرو در زراعت با حضور آقایان مهندس باقرصاد و مهندس زارع به عنوان مدرسین کارگاه در روز سه شنبه مورخ 26/02/96 راس ساعت 9 صبح در محل مرکز جهاد کشاورزی جرقویه سفلی برگزار می شود ، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن دعوت از بهره¬برداران پیشرو ، مددکاران ترویجی ، اعضای نظام صنفی کارهای کشاورزی ، شرکت¬های خدمات مشاوره¬ای ، تشکل ها و تعاونی ها و سایر بهره¬برداران مربوطه هماهنگی و برنامه ریزی لازم در این زمینه معمول گردد.  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان برخوار
کارگاه آموزشی با موضوع آبیاری میکرو در زراعت با حضور آقایان مهندس باقرصاد و مهندس زارع به عنوان مدرسین کارگاه در روز چهارشنبه مورخ 27/02/96 راس ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی حبیب آباد برگزار می شود ، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن دعوت از بهره¬برداران پیشرو ، مددکاران ترویجی ، اعضای نظام صنفی کارهای کشاورزی ، شرکت¬های خدمات مشاوره¬ای ، تشکل ها و تعاونی ها و سایر بهره¬برداران مربوطه هماهنگی و برنامه ریزی لازم در این زمینه معمول گردد.  

برگزاري دوره هاي آموزشي تنظيمات كمباين بمنظور جلوگيري از ريزش و ضايعات
با توجه به بندهای الف و هرمصوبات صورتجلسه کمیته برداشت غلات و دانه های روغنی استان در سال 96 ارسالی طی نامه شماره 2412/9640 – 2/2/96 (پیوست) و اهمیت موضوع آموزش در عملیات برداشت وکاهش ضایعات( آموزش ناظرين برداشت پرسنل دولتی و بخش خصوصی) اعم از آشنايي با كمباين، معاینه فنی ، تنظیمات ، اندازه گيري ريزش و ضايعات و محاسبه آن، باستحضار می رساند کارگاههای آموزشي براي ناظرين برداشت در مناطق مختلف استان (گرمسير 2 کارگاه، معتدل 3 کارگاه و منطقه سرد 3 کارگاه) توسط اداره امور فناوريهاي مكانيزه كشاورزي برنامه ريزي گردیده است . مقتضی است با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت غلات خصوصاً مناطق گرم استان، در خصوص دعوت از ناظرین برداشت شهرستان و کارشناسان بخش خصوصی(جهت معاینه فنی کمباین) بمنظور شرکت در کارگاههای آموزشی بشرح جدول پیوست رأس ساعت 8:30 صبح اقدام لازم معمول گردد. بدیهی است با توجه به بند الف صورتجلسه، مبنی بر واگذاری امر نظارت بر برداشت به کارشناسان شهرستانها، شرکت کلیه کارشناسان مراکز خدمات، پهنه ها و مسئولین مکانیزاسیون و .... در کارگاههای آموزشی (بازآموزی) که بصورت منطقه ای برگزار خواهد شد الزامی است./  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان (بر گزاري روز مزرعه)
پيرو هماهنگي بعمل آمده با مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان مقررگرديد روز مزرعه تحت عنوان "مدیریت محصولات پاييزه (گندم ،جو وكلزا)" در روز دوشنبه مورخ18/02/96 راس ساعت 9 صبح در محل ايستگاه تحقيقاتي كبوترآباد برگزار گردد . خواهشمند است دستور فرمایید روساي محترم ادارت زراعت وترويج به همراه دو نفراز مددكار فعال ترويجي دركارگاه مذكور حضور بهم رسانند.  

برگزاري كارگاه آموزشي بهره وري معاونت بهبود تولیدات دامی
با عنایت به لزوم بهبود وافزایش بهره وری درپرورش گوسفندوبز، به منظوراقتصادی شدن وافزایش درآمد زایی آن ودرراستای بکارگیری بهینه منابع تولید،کارگاه آموزشی روشهای نوین افزایش بهره وری درپرورش گوسفند وبز،روز پنج شنبه 28/11/95 راس ساعت 30/8 صبح درموزه ترویج واقع در شهرک امیرحمزه ،مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان برگزار می گردد.لذا دستورفرمائیدمسئول امور دام آن مدیریت به اتفاق مدیر عامل شرکت تعاونی گوسفداران (درصورت موجود) به همرا 10 نفر از گوسفنداران علاقمند آن شهرستان در این کارگاه شرکت نمایند. ضمنا با توجه به ضرورت توسعه پروژه ترکیب نژادی گوسفند پربازده گوشتی، حضورمسئول اموردام الزامی وحضورحداقل 5 نفر ازگوسفنداران آن شهرستان،راهگشا می باشد  

برگزاري دوره اموزشي گياهان دارويي شهرستان چادگان
این مدیریت در نظر دارد دوره اموزشی توسعه کشت گیاهان دارویی را در تاریخ های 1/12 و2/12 در سالن جلسات مدیریت شهرستان برگزار نماید  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان (فريدن، فريدونشهر، چادگان، سميرم ، بوئين و مياندشت )
پيرو هماهنگي به عمل آمده با رئيس محترم اداره ترويج آن شهرستان، مقرر شد كارگاه آموزشي مهارتی با عنوان " مدیریت سيب زميني " طبق جدول پيوست و به صورت متناوب در محل سالن اجتماعات آن مديريت برگزار گردد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن دعوت از کشاورزان عمده کار و پیشرو سیب زمینی، مددكاران ترويجي، شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي کشاورزی، کارشناسان مسئول پهنه شهرستان، اعضای نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان و ساير بهره برداران مرتبط ، هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص بعمل آيد. لازم به توضیح است جهت حضور مدرس مربوطه از طریق این مدیریت هماهنگی لازم بعمل آمده و اقدام خواهد شد.  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان اصفهان، برخوار، شاهين شهر، لنجان، فلاورجان، مباركه، نجف آباد
برگزاري دوره آموزشي ماهيان زينتي نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان قصد برگزاری دوره آموزشی آشنایی با پرورش ماهی زینتی در اوایل اسفند ماه جهت فارغ التحصیلان و علاقمندان را دارد خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی در شهرستان اطلاع رسانی گردد. لازم به ذکر است ثبت نام تا پایان بهمن ماه انجام می شود .  

جهاد كشاورزي شهرستان دهاقان و شهرضا
کارگاه آموزشی با عنوان " توسعه کشت های نشایی و تولیدکنندگان نشاء محصولات " در روز یکشنبه مورخ 03/11/95 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان دهاقان برگزار گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن دعوت از تولیدکنندگان نشاء فضای باز، گلخانه داران، هیات مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی، مددکاران ترویجی، شرکتهای خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی و کارشناسان مسئول پهنه شهرستان، هماهنگی لازم در این خصوص معمول گردد.  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان بويين و ميان دشت
كارگاه آموزشي مهارتی با عنوان " مدیریت باغات میوه " از تاریخ 03/11/95 روز های یکشنبه هر هفته ( به مدت 6 جلسه ی متناوب)، راس ساعت 8:30 صبح در محل سالن اجتماعات آن مديريت برگزار گردد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن دعوت از باغ داران، مددكاران ترويجي، شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي کشاورزی، کارشناسان مسئول پهنه شهرستان و ساير بهره برداران مرتبط ، هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص به عمل آيد. لازم به توضیح است جهت حضور مدرس مربوطه از طریق این مدیریت هماهنگی لازم به عمل آمده و اقدام خواهد شد.  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان فريدون شهر
كارگاه آموزشي مهارتی با عنوان " پرورش گیاهان دارویی " از تاریخ 03/11/95 روز های یکشنبه هر هفته (6 جلسه متناوب) راس ساعت 8:30 صبح در محل سالن اجتماعات آن مديريت برگزار گردد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن دعوت از کشاورزان، مددكاران ترويجي، شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي کشاورزی، کارشناسان مسئول پهنه شهرستان و ساير بهره برداران مرتبط ، هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص بعمل آيد. لازم به توضیح است جهت حضور مدرس مربوطه از طریق این مدیریت هماهنگی لازم به عمل آمده و اقدام خواهد شد.  

برگزاري كارگاه آموزشي پرورش شتر و فرآورده هاي آن ( عبا بافي)
پیرو هماهنگی به عمل آمده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین در نظر دارد کارگاه آموزشی تحت عنوان پرورش شتر و فرآورده های آن( عبا بافی) را به مربیگری جناب آقای دکتر زیبایی رئیس انجمن شتر و جناب آقای مهندس کیان زاد کارشناس ارشد مرکز اصلاح شتر کشور را در روز چهارشنبه مورخ 22/10/95 راس ساعت 30/9 در محل سالن اجتماعات این مدیریت با حضور پرورش دهندگان شتر و عبا بافان این شهرستان برگزار نماید.  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان (مباركه ، شهرضا)
پيرو هماهنگي بعمل آمده با روساي محترم ترويج آن دو شهرستان مقرر گرديد كارگاه آموزشي مهارتي "مديريت گلخانه "به مدت 10 جلسه متناوب روزهاي دوشنبه هر هفته (شروع از تاریخ 20/10/95) در محل سالن اجتماعات شهرداري شهر طالخونچه برگزار گردد . مقتضي است دستور فرماييد كليه ي متقاضيان احداث گلخانه ،گلخانه داران موجود ،شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي ،كارشناسان مسئول پهنه آن شهرستان در كارگاه مذکور حضور بهم رسانند. شايان ذكر است هماهنگي لازم براي حضور مدرسان كارگاه از طريق اين مديريت بعمل آمده است.  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان
با عنایت به نامه پيوست مدیریت شعب بانک کشاورزی استان به شماره12613/10/52 مورخ14/10/95 ، مبنی بر برگزاری کلاس های آموزشی برای توجیه وترغیب بهره برداران در امر بیمه محصولات کشاورزی و همچنین پيرو هماهنگي به عمل آمده با رئيس محترم اداره ترويج آن شهرستان ، مقرر شد كارگاه آموزشي با عنوان "بيمه محصولات كشاورزي" مطابق جدول ذيل برگزار گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن دعوت از کشاورزان پيشرو، اعضاي نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان ،مددكاران ترويجي ،شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي کشاورزی ، كارشناسان مسئول پهنه ها مرتبط جمعا" به تعداد 15 نفر از هر شهرستان هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص به عمل آيد. (ساعت 9 صبح) 1كاشان كاشان ، آران و بيدگل ، نطنز ( بادرود و نطنز ) 03/11/95 2سميرم سميرم ( بيده ، مهرگرد ، بيده ) ، شهرضا ، دهاقان 06/11/95 3تيران و كرون تيران و كرون ، نجف آباد ، چادگان ، فريدن 11/11/95 4اردستان اردستان ( اردستان و زواره ) ، نائين ، خور و بيابانك 13/11/95  

دوره آموزشی پرورش قارچ خوراکی در شهرستان فلاورجان
یک دوره کلاس آموزش مهارتی پرورش قارچ خوراکی توسط شرکت متحد کاران امین از مورخ 21/10/95 لغایت 23/10/95 از ساعت 8 لغایت 12در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان برگزار می گردد.  

دوره آموزشی باغبانی ( پرورش درختان گردو و بادام ) شهرستان فریدن
با توجه به ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی بهره برداران و دوره های اقتصاد مقاومتی اداره ترویج این مدیریت در نظر داراد یک دوره آموزشی باغبانی ( پرورش درختان گردو و بادام ) به مدت 3 روز در مورخه های 28، 29 و 30/9/95 در محل کانون بسیج جوانان شهرستان فریدن برگزار نماید .  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان تيران و كرون(كارگاه آموزشي مقابله با سرمازدگي درختان ميوه)
پيرو هماهنگي به عمل آمده با جنابعالي و رئيس محترم اداره ترويج آن شهرستان، مقرر شد كارگاه آموزشي با عنوان " مقابله با سرمازدگي درختان ميوه و اهميت گرده افشاني در باغات" و در روز يكشنبه مورخ 05/10/95 ، راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مديريت بر گزار گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن دعوت از باغداران و اعضاي نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان، مددكاران ترويجي ،شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي كشاورزي، و ساير بهره بر داران مرتبط هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص بعمل آيد. لازم به توضيح است جهت حضور مدرس مربوطه از طريق اين مديريت هماهنگي لازم بعمل آمده و اقدام خواهد شد.  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان لنجان(كارگاه آموزشي مقابله با سرما زدگي درختان ميوه)
پيرو هماهنگي به عمل آمده با رئيس محترم اداره ترويج آن شهرستان، مقرر شد كارگاه آموزشي با عنوان " مقابله با سرمازدگي درختان ميوه و اهميت گرده افشاني در باغات" و در روز يكشنبه مورخ 21/09/95 ، راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مديريت بر گزار گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن دعوت از باغداران و اعضاي نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان، مددكاران ترويجي ،شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي كشاورزي، و ساير بهره بر داران مرتبط هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص بعمل آيد. لازم به توضيح است جهت حضور مدرس مربوطه از طريق اين مديريت هماهنگي لازم بعمل آمده و اقدام خواهد شد.  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان چادگان(كارگاه آموزشي مقابله با سرما زدگي درختان ميوه)
پيرو هماهنگي به عمل آمده با رئيس محترم اداره ترويج آن شهرستان، مقرر شد كارگاه آموزشي با عنوان " مقابله با سرمازدگي درختان ميوه و اهميت گرده افشاني در باغات" و در روز يكشنبه مورخ 28/09/95 ، راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مديريت بر گزار گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن دعوت از باغداران و اعضاي نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان، مددكاران ترويجي ،شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي كشاورزي، و ساير بهره بر داران مرتبط هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص بعمل آيد. لازم به توضيح است جهت حضور مدرس مربوطه از طريق اين مديريت هماهنگي لازم بعمل آمده و اقدام خواهد شد.  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان نجف آباد(كارگاه آموزشي مقابله با سرمازدگي درختان ميوه)
پيرو هماهنگي به عمل آمده با رئيس محترم اداره ترويج آن شهرستان، مقرر شد كارگاه آموزشي با عنوان " مقابله با سرمازدگي درختان ميوه و اهميت گرده افشاني در باغات" و در روز يكشنبه مورخ 12/10/95 ، راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مديريت بر گزار گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن دعوت از باغداران و اعضاي نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان، مددكاران ترويجي ،شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي كشاورزي، و ساير بهره بر داران مرتبط هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص بعمل آيد. لازم به توضيح است جهت حضور مدرس مربوطه از طريق اين مديريت هماهنگي لازم بعمل آمده و اقدام خواهد شد.  

مدير محترم حهاد كشاورزي شهرستان بويين و مياندشت(كارگاه آموزشي مقابله با سرمازدگي درختان ميوه)
پيرو هماهنگي به عمل آمده با رئيس محترم اداره ترويج آن شهرستان، مقرر شد كارگاه آموزشي با عنوان " مقابله با سرمازدگي درختان ميوه و اهميت گرده افشاني در باغات" و در روز يكشنبه مورخ 26/10/95 ، راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مديريت بر گزار گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن دعوت از باغداران و اعضاي نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان، مددكاران ترويجي ،شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي كشاورزي، و ساير بهره بر داران مرتبط هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص بعمل آيد. لازم به توضيح است جهت حضور مدرس مربوطه از طريق اين مديريت هماهنگي لازم بعمل آمده و اقدام خواهد شد.  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار(كارگاه آموزشي مقابله با سرمازدگي درختان ميوه)
پيرو هماهنگي به عمل آمده با جنابعالي و رئيس محترم اداره ترويج آن شهرستان، مقرر شد كارگاه آموزشي با عنوان " مقابله با سرمازدگي درختان ميوه و اهميت گرده افشاني در باغات" و در روز يكشنبه مورخ 19/10/95 ، راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مديريت بر گزار گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن دعوت از باغداران و اعضاي نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان، مددكاران ترويجي ،شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي كشاورزي، و ساير بهره بر داران مرتبط هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص بعمل آيد. لازم به توضيح است جهت حضور مدرس مربوطه از طريق اين مديريت هماهنگي لازم بعمل آمده و اقدام خواهد شد.  

جهاد كشاورزي شهرستان آران وبيدگل-كارگاه آموزشي توليد محصول سالم
پيرو هماهنگي به عمل آمده با رئيس محترم اداره ترويج آن شهرستان ، مقرر شد كارگاه آموزشي با عنوان "تولید محصول سالم" در روزیکشنبه 07/09/95 ، راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مديريت برگزار گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن دعوت از کشاورزان، اعضاي نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان ،مددكاران ترويجي ،شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي کشاورزی ، و ساير بهره برداران مرتبط هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص به عمل آيد. "کارشناسان مسئول پهنه ها در کارگاه مذکور الزاما شرکت نمایند "  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان فريدن (كارگاه آموزشي توليد محصول سالم)
پيرو هماهنگي به عمل آمده با رئيس محترم اداره ترويج آن شهرستان ، مقرر شد كارگاه آموزشي با عنوان "تولید محصول سالم" در روز سه شنبه 02/08/95 ، راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مديريت برگزار گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن دعوت از کشاورزان، اعضاي نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان ،مددكاران ترويجي ،شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي کشاورزی ، و ساير بهره برداران مرتبط هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص به عمل آيد. "کارشناسان مسئول پهنه ها در کارگاه مذکور الزاما شرکت نمایند "  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان نجف آباد
كارگاه آموزشي آشنايي با فضاي كسب و كارو تجارت محصولات كشاورزي محصولات گلخانه اي پيرو هماهنگي بعمل آمده با رئيس محترم اداره ترويج آن شهرستان مقررگرديد كارگاه آموزشي با عنوان "آشنايي با فضاي كسب وكار ،تجارت محصولات كشاورزي ( گلخانه اي)" در روزپنج شنبه مورخ 04/09/95ساعت 30/9صبح در محل سالن اجتماعات آن مديريت برگزارگردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن دعوت از گلخانه داران اعضاي هيئت مديره نظام صنفي ، شركت هاي خدمات مشاوره اي ، كارشناسان آن مديريت هماهنگي مرتبط اقدام لازم براي حضور در كارگاه بعمل آيد  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان آران و بيدگل
پيرو هماهنگي به عمل آمده با رئيس محترم اداره ترويج آن شهرستان ، مقرر شد كارگاه آموزشي با عنوان "تولید محصول سالم" در روز سه شنبه 25/08/95 ، راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مديريت بر گزار گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن دعوت از کشاورزان، اعضاي نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان ،مددكاران ترويجي ،شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي کشاورزی ، و ساير بهره بر داران مرتبط هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص به عمل آيد. "کارشناسان مسئول پهنه ها در کارگاه مذکور الزاما شرکت نمایند "  

مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان تيران و كرون(برگزاري دوره آموزشي مديريت توليد محصولات گلخانه اي)
پیرو هماهنگی به عمل آمده با جنابعالی و رئیس محترم اداره ترویج آن شهرستان ، مقرر شد کارگاه آموزشی مرحله دوم آن شهرستان با عنوان " مدیریت تولید محصولات گلخانه ای " در روزهای يكشنبه هر هفته از تاریخ 16/08/95 به مدت 10 جلسه ، راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مديريت برگزار گردد. مقتضی است دستور فرمایید ضمن دعوت از متقاضیان احداث واحد های گلخانه ای ،هماهنگی و برنامه ریزی لازم در این خصوص معمول گردد.  

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم ( کارگاه آموزشی مدیریت باغ سیب)
پيرو هماهنگي به عمل آمده با جنابعالی و رئيس محترم اداره ترويج آن شهرستان ، مقرر شد كارگاه های آموزشي با عنوان "مدیریت باغ سیب" طی سرفصل های ذیل در روزهای دوشنبه هر هفته از تاريخ 17/08/95 به مدت هفت جلسه ، راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مديريت بر گزار گردد. فلذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن دعوت از باغداران، اعضاي نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان ،مددكاران ترويجي ،شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي کشاورزی ، و ساير بهره بر داران مرتبط هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص بعمل آيد. لازم به توضیح است جهت حضور مدرس مربوطه از طریق این مدیریت هماهنگی لازم بعمل آمده و اقدام خواهد شد. سرفصل کارگاه ها: • اصلاح و احیای باغات درجه 2 • تغذیه بهینه درختان • مدیریت صحیح آبیاری باغات • مدیریت آفات، بیماریها و علفهای هرز • بازاریابی و باررسانی، سورتینگ و بسته بندی • پرورش پایه های رویشی • ارقام جدید سیب • مدیریت باغات در شرایط تنش و خشکی • مدیریت سرمازدگی تشعشعی  

مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد
پيرو هماهنگي به عمل آمده با رئيس محترم اداره ترويج آن شهرستان مقرر شد كارگاه آموزشي با عنوان " پرورش زنبور عسل" راس ساعت 9 صبح روز های سه شنبه هر هفته از تاريخ 13/7/95 به مدت شش جلسه در محل سالن اجتماعات آن مديريت برگزار گردد. مقتضي است ضمن دعوت از كشاورزان پيشرو، اعضاي نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان، مددكاران ترويجي، شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي كشاورزي و ساير بهره برداران مرتبط، دستور هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص به عمل آيد.  

مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون
پيرو هماهنگي به عمل آمده با رئيس محترم اداره ترويج آن شهرستان مقرر شد كارگاه آموزشي با عنوان " پرورش گياهان دارويي" راس ساعت 9 صبح روز های سه شنبه هر هفته از تاريخ 13/7/95 به مدت شش جلسه در محل سالن اجتماعات آن مديريت برگزار گردد. مقتضي است ضمن دعوت از كشاورزان پيشرو، اعضاي نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان، مددكاران ترويجي، شركتهاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي كشاورزي و ساير بهره برداران مرتبط، دستور هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص به عمل آيد.  

برگزاری دوره آموزشی پرورش دام سبک در شهرستان اردستان
یک دوره آموزش پرورش دام سبک راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه 23/6/95 در محل سالم جلسات مرکز جهاد کشاورزی نیسیان برگزار می گردد .  

برگزاری کارگاه آموزشی امور اراضی در شهرستان آران و بیدگلَ
یک دوره کارگاه آموزشی امور اراضی با عنوان حفظ کاربری اراضی کشاورزی در روز پنجشنبه مورخ 18/6/95 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگلَ برگزار می گردد .  

برگزاری روز مزرعه سورگوم ویژه شهرستان های (شاهین شهر، خمینی شهر، فلاورجان، اصفهان،شهرضا و برخوار)
با توجه به اینکه مقرر است برنامه روز مزرعه تحت عنوان "روز مزرعه سورگوم" در مزرعه تحت پوشش شركت قيام برگزار گردد. لذا كارشناس مسئول زراعت ،رئیس اداره ترويج و دونفر كشاورز پيشروآن شهرستان راس ساعت 30/8صبح روز دوشنبه مورخ 15/6/95 در محل مركز جهاد كشاورزي گز( شهرستان شاهين شهر و ميمه) جهت عزيمت به محل فوق الذكر حضور بهم رسانند.  

برگزاری دوره آموزشی در شهرستان فلاورجان
دوره آموزشی هرس سبز درختان و مقابله با خشکسالی در روستای خوانسارک در مورخ 3/6/95 و در روستای بندارت در مورخ 7/6/95 توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان برگزار می گردد  

برگزاری دوره آموزشی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم
یکدوره آموزش پرورش زنبور عسل در روز دو شنبه 1/6/95 در محل مدرسه ایثار شهرستان سمیرم برگزار می گردد  

دوره آموزشی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم
یکدوره آموزش پرورش دام سبک در روز سه شنبه 2/6/95 در محل مدرسه ایثار شهرستان سمیرم برگزار می گردد  

برگزاری دوره آموزشی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون
یکدوره آموزش کشت موسیر در روز سه شنبه 26/5/95 در محل مسجد روستای قلعه ناظر شهرستان تیران و کرون برگزار می گردد  

دوره آموزشی تحت عنوان آفات و بیماری های پسته مدیریت جهاد کشاورزی نائین
پیرو هماهنگی های به عمل آمده این مدیریت در نظر دارد دوره آموزشی تحت عنوان آفات و بیماری های پسته را به مربیگری جناب آقای مهندس عرفانی در روزهای چهار شنبه مورخ 27/5/95 و چهار شنبه مورخ3/6/95 راس ساعت 9 صبح به ترتیب در محل مدیریت شهرستان و مرکز جهاد کشاورزی چوپانان برگزار نماید.  

برگزاری کارگاه های آموزشی مهارتی با عنوان "مدیریت پرورش طیور" در شهرستان دهاقان
با توجه به هماهنگی به عمل آمده با مرکز آموزش مقرر شد از تاریخ 29/04/95 به مدت 4 جلسه متناوب ( روز های سه شنبه هر هفته) نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی مهارتی با عنوان "مدیریت پرورش طیور" اقدام گردد . لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به دعوت از مرغداران و همچنین اعضاي نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان ،مددكاران ترويجي ، شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي کشاورزی و بالاخص کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی هماهنگي و برنامه ريزي لازم در اين خصوص بعمل آيد. "شایان ذکر است برنامه ریزی لازم جهت حضور مدرسین مربوطه از طریق این مدیریت به عمل آمده است. "  

برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص بیماری تب مالت در شهرستان دهاقان
یک دوره کارگاه آموزشی در خصوص بیماری تب مالت در شهرستان دهاقان با هماهنگی اداره دامپزشکی شهرستان در مورخ 21/4/95 با حضور دامداران منطقه در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان برگزار می گردد .  

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار می کند
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان نسبت به برگزاری دوره های آموزشی زیر اقدام می نماید . علاقمندان جهت اطلاع از چگونگی ثبت نام ، مدارک لازم و زمان دقیق دوره مورد نظر با سازمان نظام مهندسی ارتباط برقرار نمایند : 1- دوره مقدماتی GIS ، تیر ماه 95 2- دوره آنالیز آب و خاک و گیاه، تیرماه 95 3- دوره پرورش زالو ، تیرماه 95 4- دوره تکمیلی GIS، مردادماه95 5- دوره طرح نویسی مقدماتی ، مردادماه95  

برگزاری دوره آموزشی کشت زعفران در شهرستان نائین
دوره آموزشی کشت زعفران در روز چهارشنبه مورخ 23/4/95 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نائین برگزار می گردد .  

کلاس آموزشی مدیریت تغذیه در گلخانه ها در شهرستان اصفهان
یکدوره کلاس آموزشی مدیریت تغذیه در گلخانه ها در مورخه 2/4/95 چهارشنبه ساعت 5/9 صبح در محل سالن اجتماعات مرکز جهاد کشاورزی ورزنه برگزار می گردد.  

برگزاری کلاس های آموزشی پیشگیری از تب مالت در شهرستان فلاورجان
کلاس های آموزشی پیشگیری از تب مالت در شهرستان فلاورجان در مورخه 28/4/95 در روستای فیلورجان و 5/5/95 روستای پیر بکران و 1/6/95 مدیریت جهاد کشاورزی فلاورجان برگزار می گردد .  

برگزاری کلاس های آموزشی پیشگیری از تب مالت در شهرستان شهرضا
برگزاری کلاس های آموزشی - ترویجی، پیشگیری از تب مالت ویژه زنان روستایی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا در مورخه های زیر برگزار می گردد : شنبه 26/4/95 اسفرجان دوشنبه 28/4/95 مهیار چهارشنبه 30/4/95 هونجان یکشنبه 3/5/95 کهرویه دوشنبه 4/5/95 امین آباد سه شنبه 12/5/95 منظریه یکشنبه 17/5/95 جرم افشار  

برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با روش های نوین آبیاریَ در شهرستان فلاورجان
برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با روش های نوین آبیاریَ روز دوشنبه 17/3/95 ساعت 9 صبح در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان برگزار می گردد .  

برگزاری کارگاه های آموزشی در شهرستان نجف آباد
کارگاه های آموزشی با عنوان مدیریت تولید محصولات گلخانه ای در روزهای شنبه هر هفته از تاریخ 1/3/95 به مدت 10 جلسه راس ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد برگزار می گردد .  

برگزاری بازدید آموزشی شهرستان شاهین شهر
بازدید آموزشی تحت عنوان روز مزرعه گندم،جو در روز یکشنبه 26/2/95 راس ساعت 8 صبح در محل ایستگاه شهید فروزه واقع در جاده نجف آباد اصفهان و متعاقب آن بازدید آموزشی از مزارع کشت پائیزه چغندر قند و مقایسه ارقام جدید کلزا در شهرستان شاهین شهر برگزار می گردد .  

برگزاری دوره آموزشی در شهرستان اردستان
یک دوره کلاس آموزشی آشنایی با بیماری تب برفکی جهت دامداران در ساعت 30/9 صبح سه شنبه مورخ 21/2/95 در محل مرکز جهاد کشاورزی زواره برگزار می گردد .  

برگزاری کلاس آموزشی در شهرستان فلاورجان
یک دوره کلاس آموزشی تغذیه گندم و پیش آگاهی برای مبارزه با پوره سن گندم در تاریخ 14/2/95 در میاندشت شهرستان فلاورجان برگزار می گردد .  

برگزاری کلاس آموزشی در شهرستان فلاورجان
یک دوره کلاس آموزشی تغذیه باغات و مبارزه با آفات و بیماری ها در روستای جوچی پیربکران ساعت 9 صبح مورخ 13/2/95 برگزار می گردد.  

برگزاری کلاس آموزشی در شهرستان فلاورجان
یک دوره کلاس آموزشی طرح توسعه گاوهای دو منظوره در تاریخ 14/2/95 ساعت 9 صبح در سالن جلسات شهرستان فلاورجان برگزار می گردد .  

برگزاری کلاس آموزشی در شهرستان نایین
یکدوره کلاس آموزشی با موضوع آفات و بیماری های درختان گردو. وبادام در روز یکشنبه 12/2/95 راس ساعت 30/9 صبح در روستاهای کجان،خاروان،جزن آباد و ندیس برگزار می گردد .  

فراخوان دوره آموزشی آفات و بیماری های سیب زمینی
یک دوره کلاس آموزشی آفات و بیماری های سیب زمینی در مورخه های 7 و 14 ارذیبهشت در محل شهرستان فریدن ، شهر دامنه ، پردیس کشاورزی از ساعت 8 لغایت 16 جهت کارشناسان جدیدالاستخدام و کارشناسان مرتبط برگزار می گردد .  

برگزاری کلاس آموزشی در شهرستان اصفهان
یک دوره کلاس آموزشی با موضوع آشنایی و مبارزه با کرم گلوگاه انار در مورخ29/1/95 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مرکز جهاد کشاورزی جرقویه سفلی برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی در شهرستان تیران و کرون
کارگاه آموزشی در شهرستان تیران و کرون با موضوع حفظ کاربری اراضی کشاورزی در روز دوشنبه مورخ 16/1/95 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مدیریت برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی در شهرستان بوئین و میاندشت
کارگاه آموزشی در شهرستان بوئین و میاندشت با عنوان نقش هواشناسی کاربردی در بخش کشاورزی در روز چهارشنبه مورخ 18/1/95 در محل سالن اجتماعات آن مدیریت برگزار می گردد.  

دوره آموزشی کاربرد فرمون ها در مبارزه با آفات درختان پسته و گردو
دوره آموزشی کاربرد فرمون ها در مبارزه با آفات درختان پسته و گردو راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 19/12/94 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردستان با حضور آقای دکتر داروغه تشکیل می گردد .  

کلاس آموزشی شهرستان تیران و کرون
کارگاه آموزشی حفظ کاربری اراضی کشاورزی روز دوشنبه مورخ 13/12/94 راس ساعت9صبح در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون برگزهر می گردد .  

کلاس آموزشی کشت زعفران در شهرستان فلاورجان
کلاس آموزشی کشت زعفران در شهرستان فلاورجان برگزار می گردد این کلاس ها در روز سه شنبه مورخ 13/11/94 ساعت 9:30 صبح در پایگاه بسیج خواهران جوجیل و در روز چهارشنبه مورخ 14/11/94 ساعت 16 بعدازظهر در پایگاه بسیج خواهران شرودان این شهرستان برگزار می گردد .  

کلاس آموزشی شهرستان نایین
کلاس آموزشی مبارزه با علف های هرز گندم و جو در روز یکشنبه مورخ 11/11/94 بعد از نماز مغرب در محل مرکز جهاد کشاورزی چوپانان برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی شهرستان فلاورجان
یک دوره کلاس آموزشی مهارتی با عنوان کشت و کار و تاسیسات در گلخانه ها در مورخ 11/11/94 به مدت 3 روز در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی شهرستان آران و بید گل
کارگاه آموزشی در قالب روز مزرعه با عنوان توسعه کشت پائیزه چغندرقند در روز سه شنبه مورخ 6/11/94 از ساعت 9 صبح در محل مزرعه آقای جباریان واقع در شهر نوش آباد از توابع شهرستان آران و بید گل برگزار می گردد .  

برگزاری کلاس آموزشی شهرستان دهاقان
کلاس آموزشی راه کارهای بهبود تولید شیر و گوشت سالم در روز دوشنبه مورخ 28/10/94 در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان برگزار می گردد .  

برگزاری دوره آموزشی عملی احداث و هرس درختان میوه در شهرستان نجف آباد
دوره آموزشی عملی احداث و هرس درختان میوه در شهرستان نجف آباد، روستای جلال آباد در روز دوشنبه مورخ 21/10/94 برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی با عنوان حفظ کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان فریدن
یکدوره کارگاه آموزشی با عنوان حفظ کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان فریدن در روز دوشنبه مورخ 21/10/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مدیریت برگزار می گردد .  

برگزاری کارگاه های آموزشی با عنوان مدیریت کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرز،کالیبراسیون سمپاش ها
برگزاری کارگاه های آموزشی با عنوان مدیریت کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرز،کالیبراسیون سمپاش ها و تغذیه گیاهی مزارع گندم،جووکلزا در سطح استان   بيشتر...

کارگاه آموزشی آبیاری تحت فشار در شهرستان فلاورجان
کارگاه آموزشی آبیاری تحت فشار ( قطره ای و نوار تیپ) در روز یکشنبه 6/10/94 ساعت 30/9 صبح در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان برگزار می گردد .  

کلاس آموزشی بیمه محصولات کشاورزی
کلاس آموزشی بیمه محصولات کشاورزی و دامی در مورخه 26/8/94 راس ساعت 9 صبح در محل مدیریت جهاد کشاورزی نجف آباد برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی حفظ کاربری اراضی کشاورزی
کارگاه آموزشی حفظ کاربری اراضی کشاورزی در روز دو شنبه مورخ 25/8/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لنجان برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی نقش هواشناسی در بخش کشاورزی
کارگاه آموزشی نقش هواشناسی در بخش کشاورزی در روز سه شنبه مورخ 26/8/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چادگان برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی حفظ کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان نجف آباد
کارگاه آموزشی حفظ کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان نجف آباد در روز دوشنبه مورخ 18/8/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مدیریت برگزار می گردد  

کارگاه آموزشی تولید محصول سالم در شهرستان گلپایگان
کارگاه آموزشی تولید محصول سالم در شهرستان گلپایگان در روز چهارشنبه مورخ 20/8/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مدیریت برگزار می گردد  

کارگاه آموزشی تولید محصول سالم در شهرستان فلاورجان
کارگاه آموزشی تولید محصول سالم در شهرستان فلاورجان در روز شنبه مورخ 16/8/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آن مدیریت برگزار می گردد  

دوره آموزشی پرورش شتر
یک دوره آموزشی پرورش شتر با مربیگری آقای مهندس کیان زاده کارشناس مسئول مرکز اصلاح نژاد دام کشور و با همکاری انجمن شتر ایران در روز چهارشنبه 29/7/94 راس ساعت 30/8 صبح در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نائین برگزار می گردد .  

دوره آموزش اقتصاد مقاومتی شهرستان شهرضا
دوره آموزش اقتصاد مقاومتی پرورش شتر مرغ در مورخ 26/7/94 لغایت 29/7/94 در محل سالن اجتماعات بسیج شهرستان شهرضا برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی شهرستان شاهین شهر و میمه
یک دوره کارگاه آموزشی با موضوع تولید محصول سالم در مورخ 18/7/94 راس ساعت 9 صبح در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی شهرستان سمیرم
کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع تغذیه بهینه و مدیریت آفات و بیماری های باغ های سیب با حضور مدیر کل محترم دفتر میوه های سردسیری کشور در تاریخ 19/7/94 از ساعت 9 لغایت 16 در شهرستان سمیرم برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی شهرستان برخوار
کارگاه آموزشی با عنوان تولید محصول سالم در تاریخ 13/7/94 راس ساعت 9 صبح در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برخوار برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی شهرستان لنجان
کارگاه آموزشی شهرستان با موضوع حفظ کاربری اراضی کشاورزی در روز پنج شنبه 9/7/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لنجان برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی شهرستان مبارکه
کارگاه آموزشی شهرستان با موضوع حفظ کاربری اراضی کشاورزی در روز سه شنبه 7/7/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت تلفیقی آفات سیب درختی
با همت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت تلفیقی آفات سیب درختی در روز یکشنبه مورخ 29/6/94 راس ساعت 30/8 در محل سالن اجتماعات ارشاد اسلامی شهرستان سمیرم برگزار می گردد  

کارگاه آموزشی با عنوان کاشت گیاهان دارویی مناسب در استان اصفهان
کارگاه آموزشی با عنوان کاشت گیاهان دارویی مناسب در استان اصفهان در تاریخ 25/6/94 راس ساعت 9 صبح در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی با عنوان نقش هواشناسی در کشاورزی
کارگاه آموزشی با عنوان نقش هواشناسی در کشاورزی در تاریخ 25/6/94 ساعت 9 صبح در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی مصرف بهینه آب در کشاورزی و ارائه روش های نوین آبیاری
کارگاه آموزشی مصرف بهینه آب در کشاورزی و ارائه روش های نوین آبیاری در مورخ 23/6/94 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی کاشت گیاهان داروئی مناسب استان اصفهان
کارگاه آموزشی کاشت گیاهان داروئی مناسب استان اصفهان در مورخ 24/6/94 راس ساعت 30/8 لغایت 11 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا برگزار می گردد .  

روز مزرعه سیب زمینی شهرستان فریدونشهر
روز مزرعه سیب زمینی درشهرستان فریدونشهر با موضوع مدیریت مزرعه در روز دوشنبه مورخ 16/6/93 راس ساعت 9صبح در محل مزرعه آقای احمدی در روستای خویگان برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی کاشت گیاهان داروئی مناسب استان اصفهان
کارگاه آموزشی کاشت گیاهان داروئی مناسب استان اصفهان در روز دوشنبه 9/6/94 راس ساعت 30/8 لغایت 11 در محل سالن اجتماعات شهرستان مبارکه برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی مصرف بهینه آب
کارگاه آموزشی مصرف بهینه آب در کشاورزی و ارائه روش های نوین آبیاری در مورخ 18/6/94 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی کشت کلزا
کارگاه آموزشی کشت کلزا با عنوان مدیریت زراعی کشت کلزا در تاریخ 11/6/94 در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدن راس ساعت 9 صبح برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی حفظ کاربری اراضی
کارگاه آموزشی حفظ کاربری اراضی در روز شنبه 7/6/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لنجان برگزار می گردد .  

کارگاه آموزشی حفظ کاربری اراضی کشاورزی
کارگاه آموزشی حفظ کاربری اراضی کشاورزی در روز دوشنبه 94/6/2 رأس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مرکز جهاد کشاورزی حبیب آباد برگزار می گردد.  

کارگاه آموزشی نقش هواشناسی کاربردی در بخش کشاورزی
کارگاه آموزشی نقش هواشناسی کاربردی در بخش کشاورزی روز چهارشنبه 94/6/4 رأس ساعت 9 صبح در محل سالن سپاه شهرستان تیران و کرون برگزار می گردد.  

کارگاه آموزشی مصرف بهینه آب در کشاورزی
کارگاه آموزشی مصرف بهینه آب در کشاورزی و ارائه روش های نوین آبیاری در تاریخ 94/6/4 رأس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان برگزار می گردد.  

کارگاه آموزشی و روز مزرعه لوبیا
کارگاه آموزشی و روز مزرعه لوبیا روز دوشنبه مورخ 94/6/2 رأس ساعت 8:30 صبح در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان برگزار می گردد.  

برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی تولید محصول سالم ویژه مددکاران ترویجی و کشاورزان پیشرو از ساعت 9 لغایت 11 روز 26/5/94 ویژه شهرستان سمیرم و 28/5/94 ویژه شهرستان فریدون شهر در محل سالن اجتماعات آن مدیریت ها برگزار می گردد  

کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی معرفی گیاهان دارویی مناسب استان اصفهان ویژه مددکاران ترویجی و کشاورزان پیشرو از ساعت 9 لغایت 30/11 روز 25/5/94 ویژه شهرستان فریدن و 28/5/94 ویژه شهرستان شاهین شهر در محل سالن اجتماعات آن مدیریت ها برگزار می گردد  

برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی حفظ کاربری اراضی کشاورزی ویژه مددکاران ترویجی و کشاورزان از ساعت 9 لغایت 11 روز 26/5/94 در شهرستان دهاقان در محل سالن اجتماعات آن مدیریت برگزار می گردد  

برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان توسعه کشت ارقام مناسب جهت تولید خصیل جو در مورخ 19/5/94 راس ساعت 30/8 صبح در محل سالن موزه ترویج برگزار می گردد  

کارگاه آموزشی تولید محصول سالم در خور و بیابانک
کارگاه آموزشی با موضوع تولید محصول سالم در بخش باغبانی (خرما) و زراعت (سبزی و صیفی) در تاریخ 94/5/6 توسط آقای مهندس مالوردی و اعضای کمیته کدکس در آن شهرستان برگزار می گردد.  

برگزاری کارگاه آموزشی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهین شهر و میمه
کارگاه آموزشی تحت عنوان حفظ کاربری اراضی کشاورزی ویژه مددکاران ترویجی و کشاورزی از ساعت 30/8 لغایت 30/11 روز سه شنبه 6/5/94 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شاهین شهر برگزار می گردد.  

برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی مدیریت دانش و انتقال تجارب خبرگان کشاورزی ویژه کارشناسان و تولید کنندگان زن بخش کشاورزی راس ساعت 30/8 صبح روز چهارشنبه 6/3/94 در محل سالن موزه ترویج به آدرس شهرک امیریه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می گردد  

كارگاه آموزشي صیفی و جالیز در جهاد کشاورزی اردستان
كارگاه آموزشي صیفی و جالیز با حضور جناب آقای مهندس شیخ علی در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 5/3/1394 در محل مرکز جهاد کشاورزی مهاباد برگزار مي‌گردد.  

کارگاه آموزشی تولید محصول سالم
با توجه به برنامه ریزی بعمل آمده مقرراست کارگاه آموزشی تحت عنوان تولید محصول سالم ویژه مددکاران ترویجی و کشاورزان پیشرو از ساعت 30/8 لغایت 30/11 روز سه شنبه مورخ 22/2/94 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی اصفهان برگزار گردد .  

دوره آموزشی کنترل فنی کمباین
پیرو برگزاری دوره های آموزشی گندم در مراحل کاشت و داشت و با توجه به برگزاری مرحله سوم آموزش ( برداشت ) ، برنامه آموزشی با عنوان کنترل فنی کمباین در چهار منطقه استان ( اردستان 21/2/94 و اصفهان 23/2/94 و مبارکه 28/2/94 و فریدن 4/3/94 )برگزار می گردد .  

روز مزرعه ( کشت نشایی چغندر قند)
توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان برنامه روز مزرعه تحت عنوان نشایی چغندر قند راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه 28/2/94 در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی رودشت ( سه راه زیار به سمت ورزنه ، بعد از برسیان ) برگزار می گردد ( ویژه شهرستان های اصفهان - برخوار - شاهین شهر و میمه)  

کارگاه آموزشی تولید محصول سالم ماه 1394
کارگاه آموزشی تحت عنوان تولید محصول سالم ویژه مددکاران ترویجی و کشاورزان پیشرو از ساعت 30/8 لغایت 30/11 روز سه شنبه 15/2/94 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد برگزار می گردد .  

کلاس آموزشی کاشت نباتات علوفه ای(یونجه) در شهرستان گلپایگان
کلاس آموزشی کاشت نباتات علوفه ای (یونجه) در شهرستان گلپایگان از تاریخ 93/12/10 لغایت 93/12/13 برگزار می گردد.  

کلاس آموزشی سرویس و نگهداری تراکتور شهرستان سمیرم
کلاس آموزشی سرویس و نگهداری تراکتور در شهرستان سمیرم از تاریخ 93/12/7 لغایت 93/12/11 برگزار می گردد.  

کلاس آموزشی پرورش قارچ خوراکی شهرستان آران و بیدگل
کلاس آموزشی پرورش قارچ خوراکی در شهرستان آران و بیدگل از تاریخ 93/12/10 لغایت 93/12/12 برگزار می گردد.  

کلاس آموزشی اصول صحیح هرس و تغذیه در باغات پسته شهرستان آران و بیدگل
کلاس آموزشی اصول صحیح هرس و تغذیه در باغات پسته در شهرستان آران و بیدگل در تاریخ 93/11/28 برگزار می گردد.  

کلاس آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات زمستانه پسته در شهرستان اردستان
کلاس آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات زمستانه پسته در شهرستان اردستان در تاریخ 93/11/27 برگزار می گردد.  

برنامه دوره های آموزشی-ترویجی شهرستان فریدن
برنامه دوره های آموزشی-ترویجی شهرستان فریدن در ماه های بهمن و اسفند 93 را در فایل پیوست مشاهده نمایید.   بيشتر...

کلاس آموزشی فراوری و تبدیل محصولات زراعی و باغی شهرستان نایین
کلاس آموزشی فراوری و تبدیل محصولات زراعی و باغی در شهرستان نایین در تاریخ 93/11/19 برگزار می گردد.  

کلاس آموزشی هرس باغات در شهرستان دهاقان
کلاس آموزشی هرس باغات در شهرستان دهاقان در تاریخ 93/11/26 برگزار می گردد.  

کلاس آموزشی پرورش قارچ خوراکی در شهرستان دهاقان
کلاس آموزشی پرورش قارچ خوراکی در شهرستان دهاقاد در تاریخ 93/11/21 برگزار می گردد.  

کلاس آموزشی مدیریت گلخانه(آفات، بیماری ها و محصول سالم) شهرستان دهاقان
کلاس آموزشی مدیریت گلخانه در شهرستان دهاقان در تاریخ 93/11/11 برگزار می گردد.  

کلاس آموزشی هرس باغات شهرستان شهرضا
کلاس آموزشی هرس باغات در مرکز جهاد کشاورزی اسفرجان شهرستان شهرضا در تاریخ 93/11/9 برگزار می گردد.  

کارگاه آموزشی ویژه گردو و بادام شهرستان خوانسار
در تاریخ 1393/11/25 و 1393/11/27 کارگاه آموزشی ویژه گردو و بادام در شهرستان خوانسار برگزار می گردد.  

کلاس آموزشی پرورش ماهیان سردابی شهرستان گلپایگان
کلاس آموزشی پرورش ماهیان سردابی در شهرستان گلپایگان در تاریخ 93/11/8 برگزار می گردد.  

گردهمایی مددکاران ترویجی شهرستان گلپایگان
گردهمایی مددکاران ترویجی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان در تاریخ 93/11/20 برگزار می گردد.  

کلاس آموزشی هرس درختان میوه شهرستان گلپایگان
کلاس آموزشی هرس درختان میوه در سعیدآباد(93/11/5) و گوگد(93/11/11) و گلشهر(93/11/14) برگزار می گردد.  

کلاس آموزشی مبارزه با علف های هرز مزارع غلات شهرستان گلپایگان
کلاس آموزشی مبارزه با علف های هرز مزارع غلات در سعیدآباد(93/11/8) و گوگد(93/11/12) و گلشهر(93/11/15) برگزار می گردد.  

کلاس آموزشی تب برفکی شهرستان گلپایگان
کلاس آموزشی تب برفکی در مرکز جهاد کشاورزی گوگد در تاریخ 93/11/5 به مربیگری آقای دکتر غفاری برگزار می گردد.  

کارگاه آموزشی با موضوع نهال سالم در موزه ترویج کشاورزی
در تاریخ 1393/11/27 کارگاه آموزشی نهال سالم در موزه ترویج کشاورزی برگزار می گردد.  

کارگاه آموزشی معرفی بیماری آتشک شهرستان شاهین شهر و میمه
در تاریخ 1393/11/25 کارگاه آموزشی معرفی بیماری آتشک در شهرستان شاهین شهر برگزار می گردد.  

کارگاه آموزشی معرفی بیماری آتشک شهرستان نطنز
در تاریخ 1393/11/21 کارگاه آموزشی معرفی بیماری آتشک در شهرستان نطنز برگزار می گردد.  

کارگاه آموزشی معرفی بیماری آتشک شهرستان کاشان
در تاریخ 1393/11/19 کارگاه آموزشی معرفی بیماری آتشک در شهرستان کاشان برگزار می گردد.  

کارگاه آموزشی معرفی گیاهان دارویی شهرستان اصفهان
در تاریخ 1393/11/18 کارگاه آموزشی معرفی گیاهان دارویی در شهرستان اصفهان برگزار می گردد.  

کارگاه آموزشی معرفی گیاهان دارویی شهرستان برخوار
در تاریخ 1393/11/15 کارگاه آموزشی معرفی گیاهان دارویی در شهرستان برخوار برگزار می گردد.  

کارگاه آموزشی ویژه گلخانه شهرستان اصفهان
در تاریخ 1393/11/6 و 1393/11/8 کارگاه آموزشی ویژه گلخانه در شهرستان اصفهان برگزار می گردد.  

کارگاه آموزشی ویژه گلخانه شهرستان دهاقان
در تاریخ 1393/11/1 و 1393/11/4 کارگاه آموزشی ویژه گلخانه در شهرستان دهاقان برگزار می گردد.  

کارگاه آموزشی ویژه پسته شهرستان اصفهان
در تاریخ 1393/10/29 و 1393/10/30 کارگاه آموزشی ویژه پسته برگزار می گردد.  

کارگاه آموزشی ویژه پسته شهرستان آران و بیدگل
در تاریخ 1393/10/24 و 1393/10/28 در شهرستان آران و بیدگل کلاس ویژه پسته برگزار می گردد.  

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت باغ انار شهرستان نطنز
در تاریخ 93/10/20کلاس مدیریت باغ انار با موضوع هرس، آبیاری، تغذیه و سرمازدگی به مربیگری آقایان طیاری و رهنما و در تاریخ 93/10/22 کلاس مدیریت باغ انار با موضوع آفات و بیماری ها به مربیگری آقایان صیادنصیری و شیخ علی برگزار می گردد.  

دوره آموزشی مهارتی زراعت زعفران شهرستان مبارکه
دوره آموزش مهارتی کشت زعفران از تاریخ 93/10/27 توسط شرکت ظهور سبز میهن به مربیگری خانم مهندس فیروزه حسین پور در شهرستان مبارکه برگزار می شود.  

دوره آموزشی-ترویجی هرس باغات انار شهرستان شهرضا
دوره آموزشی-ترویجی هرس باغات روز دوشنبه مورخ 93/10/22 در حسینیه روستای هونجان برگزار می گردد.  

کارگاه آموزشی سرویس و نگهداری تراکتور شهرستان برخوار
کارگاه آموزشی سرویس و نگهداری تراکتور در مرکز جهاد کشاورزی حبیب آباد از روز دوشنبه 93/10/22 لغایت 93/10/25 به مدت 4 روز تشکیل می گردد.  

کارگاه آموزشی مدیریت باغ انار شهرستان شهرضا
در تاریخ 93/10/24 کلاس مدیریت باغ انار با موضوع هرس، آبیاری، تغذیه و سرمازدگی به مربیگری آقایان طیاری و صلحی و در تاریخ 93/10/27 کلاس مدیریت باغ انار با موضوع آفات و بیماری ها به مربیگری آقایان صیادنصیری و شیخ علی برگزار می گردد.  

دوره آموزشی مهارتی سرویس و نگهداری تراکتور شهرستان شاهین شهر و میمه
دوره آموزش مهارتی سرویس و نگهداری تراکتور ویژه 20 نفر از تراکتورداران و بهره برداران از تاریخ 21 تا 24 دی ماه در محل مرکز جهاد کشاورزی گز برگزار می گردد.  

كارگاه آموزشي مدیریت بهینه مصرف آب در مزارع چغندرقند پائيزه
مدير محترم جهاد کشاورزي شهرستان ) اصفهان ، برخوار ، شاهين شهر ومیمه ، شهرضا ، گلپايگان ، اردستان ، كاشان ، نطنز ، آران وبيدگل ، ، مبارکه، نايين) براساس نامه شماره 1/264/7062 مورخ 29/09/93 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مبني بر برگزاري دوره هاي آموزشي با عنوان مدیریت بهینه مصرف آب در مزارع چغندرقند پائيزه ، بدینوسیله كارگاه آموزشي مذکور درتاریخ 05/11/ 93 راس ساعت 8:30 در محل مرکز آموزش کشاورزی کبوتر آباد برگزار مي گردد  

دوره آموزشی اصول باغداری پسته شهرستان شهرضا
دوره آموزشی اصول باغداری پسته شهرستان شهرضا از تاریخ 1393/10/23 لغایت 1393/10/24  

دوره آموزشی مهارتی باغداری انار شهرستان شهرضا
دوره آموزشی مهارتی باغداری انار شهرستان شهرضا از تاریخ 1393/10/16 لغایت 1393/10/17  

فراخوان دوره آموزشي الكترونيكي
مديريت هماهنگی ترویج کشاورزی با هماهنگي مجتمع آموزش جهاد كشاورزي استان در نظر دارد يك دوره آموزشي غير حضوري الكترونيكي تحت عنوان "توسعه و كاربرد رسانه هاي آموزشي ترويجي در برنامه هاي ترويجي"برگزار نمايد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید كليه پرسنل اداره ترويج و مراكز جهاد كشاورزي آن شهرستان كه داراي رشته شغلي آموزش و ترويج بوده ودر امور ترويجي فعاليت مي نمايند با مطالعه جزوه پيوست در آزمون دوره فوق كه در تاريخ 18/11/1393 از ساعت 9 صبح لغايت 8 شب بصورت الكترونيكي برگزار مي گردد، با مراجعه به سامانه يادگيري الكترونيك دفتر كاركنان به نشاني www.stos.ir شركت نمايند. در ضمن ليست افراد شركت كننده در دوره را حداكثر تا تاريخ 18/10/1393 در قالب جدول اكسل به اين مديريت ارسال گردد و شركت كنندگان در دوره دو روز قبل از آزمون با مراجعه با سامانه رمز عبور و ساير مشخصات خود را بررسي نمايند . مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی  

دوره آموزشی مدیریت باغ انار شهرستان کاشان
دوره آموزشی مدیریت باغ انار در تاریخ های 15/10/1393 و 17/10/1393 در شهرستان کاشان برگزار می گردد.  

دوره آموزشی پرورش شترمرغ شهرستان نایین
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین در نظر دارددوره آموزشی پرورش شترمرغ را در پایان ماه جاری برگزار نماید.  

دوره آموزشی سرویس و نگهداری تراکتور شهرستان مبارکه
دوره آموزشی سرویس و نگهداری تراکتور از تاریخ 13/10/93 به مدت 5 روز به مربیگری آقای مهندس مهدی دانشور(کارشناس مکانیزاسیون) در محل سالن اجتماعات مدیریت شهرستان برگزار می گردد.  

کلاس آموزشی تعمیر و نگهداری تراکتور شهرستان شاهین شهر
دوره آموزشی تعمیر و نگهداری تراکتور از تاریخ 21/10/93 تا 24/10/93 برگزار می گردد.  

کلاس آموزش مهارتی تراکتور شهرستان دهاقان
یک دوره کلاس آموزش مهارتی تراکتوردر مورخ 24/9/93 لغایت 27/9/93 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان توسط شرکت زارعین برگزار میگردد .  

کلاس آموزشی بیماری های طیور با اولویت آنفولانزا در شهرستان اردستان
در تاریخ 24/9/93 کلاس آموزشی بیماری های طیور با اولویت آنفولانزا برگزار می شود.  

کلاس آموزش مهارتی پرورش قارچ شهرستان فلاورجان
یکدوره کلاس آموزش مهارتی پرورش قارچ درشهرستان فلاورجاندر مورخ 8/10/93 لغایت 11/10/93 توسط شرکت خدمات مشاوره ای گلستان کشت سپاهان از ساعت 14 تا 18 بعداز ظهر در محل شرکت برگزار میگردد .  

کلاس آموزشی آنفولانزای پرندگان شهرستان اصفهان
کلاس آموزشی آنفولانزای پرندگان و آنفولانزای فوق حاد پرندگان در تاریخ 16/9/93 در جرقویه سفلی، در تاریخ25/9/93 در کوهپایه و در تاریخ 10/10/93 در سالن الزهرا مدیریت شهرستان برگزار می گردد.  

دوره آموزشی پرورش قارچ خوراکی شهرستان مبارکه
دوره آموزش مهارتی پرورش قارچ خوراکی از تاریخ 23/9/93 به مدت چهار روز به مربی گری سرکار خانم حسین پور در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه برگزار می گردد.  

کلاس اقتصاد مقاومتی شهرستان برخوار
با هماهنگی اداره ترویج وسپاه ناحیه برخوار دو کلاس پرورش قارچ در مورخ 4/9/93 و25/9/93در محل پایگاه بسیج دولت آباد تشکیل میگردد  

دوره های اقتصاد مقاومتی شهرستان خمینی شهر
با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر و نیروی مقاومت بسیج شهرستان کلاسهای آموزشی اقتصاد مقاومتی طبق جدول زمانبندی پیوست برگزار میگردد ...   بيشتر...

برگزاری کارگاه آموزشی در مرکز جهاد کشاورزی حنا شهرستان سمیرم
یکدوره کارگاه آموزشی درشهرستان سمیرم با موضوع تغذیه محصولات زراعی در مورخ 3/9/93ساعت 9 صبح در مرکز جهاد کشاورزی حنا برگزار میگردد .  

برگزاری کلاس آموزش مهارتی فرآوری وصنایع تبدیلی در شهرستان مبارکه
یکدوره کلاس آموزش مهارتی فرآوری وصنایع تبدیلی در شهرستان مبارکهبه مربیگری آقای دکتر فرزادمردانی از تاریخ 8/9/93 بمدت یک هفته در شهرستان مبارکه برگزار میگردد  

برگزاری کارگاه آموزشی آبیاری تحت فشار شهرستان تیران و کرون
یکدوره کارگاه آموزشی آبیاری تحت فشار در شهرستان تیران و کروندر مورخ 27/8/93 باتدریسآقای دکتر پناهی برگزار میگردد .  

برگزاری کلاس آموزشی پرورش قارچ خوراکی شهرستان آران و بیدگل
یکدوره کلاس آموزشی پرورش قارچ خوراکی در شهرستان آران و بیدگل از مورخ24/8/93لغایت26/8/93 درسالن همایش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار میگردد .  

کلاس آموزشی مهارت زعفران
دوره مهارتی زراعت زعفران در شهرستان نطنز در تاریخ 8/9/93لغایت20/9/93 برگزار میگردد  

بر گزاري كارگاه آموزشي
در راستاي افزايش بهره وري و بكار گيري بهينه منابع تو ليد در واحدهاي پرورش طيور، كارگاه آموزشي با عنوان راهکار هاي بهبود و افزايش بهره وري در تاريخ 1/9/93 در محل موزه ترويج كشاورزي (شهرك اميريه )از ساعت 8 لغايت 16 بر گزار مي گردد .  

برگزاري کلاس آموزشي شهرستان چادگان
کلاس آموزشی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کشاورزی در تاریخ 3/9/93 جهت استفاده همکاران ودر تاریخ4/9/93 جهت استفاده مددکاران ترویجی این شهرستان با همکاری شبکه بهداشت در سالن اجتماعات این مدیریت برگزار می گردد.  

برگزاری کلاس آموزشی بهداشت در کشاورزی شهرستان فلاورجان
دودوره کلاس آموزشی بهداشت در کشاورزی به همت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان در مورخ 26/8/93 از ساعت 30/9 در پایگاه بسیج خواهران روستای شردوان و در مورخ 29/8/93 ساعت 30/10 در پایگاه بسیج خواهران روستای جوجیل برگزار میگردد .  

کارگاه آموزشی با عنوان زنبورداری شهرستان خوانسار
پیرو هماهنگی های بعمل آمده با مسئول محترم اداره ترویج در خصوص نیازهای آموزشی آن شهرستان، مقرر گردید کارگاه آموزشی با عنوان زنبورداری در تاریخ05/09/1393 روز چهارشنبه با حضور جناب آقای مهندس عباسيان از محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منبع طبیعی استان برگزار گردد.  

کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت باغ بادام شهرستان نجف آباد
با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با محقق معین ورئیس اداره ترویج آن شهرستان( سرکارخانم مهندس دهقان) کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت باغ بادام در تاریخ 8/9/93 راس ساعت 9 صبح در آن شهرستان برگزار می گردد خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص دعوت از باغدران منطقه واجرای کار گاه آموزشی مذکوردر آن شهرستان اقدام لازم معمول گردد.  

كارگاه آموزشي باعنوان مشكلات تغذيه اي گاوهاي شيري
پيروهماهنگي هاي بعمل آمده با محقق معين و مسئول ترويج آن شهرستان ، درخصوص نيازهاي آموزشي شهرستان ، كارگاه آموزشي باعنوان مشكلات تغذيه اي گاوهاي شيري ويژه دامداران در تاریخ 2/9/93 روز يكشنبه باحضوردامداران و كشاورزان شهرستان گلپایگان برگزارگردد  

کارگاه آموزشی تحت عنوان «مدیریت آبیاری تحت فشار»
پیرو اجرای طرح کارشناسان ومحققین معین شهرستان ها و نیز بدنبال هماهنگی های انجام گرفته با حضور آقای دکتر پناهی جهت تدریس در کارگاه آموزشی تحت عنوان «مدیریت آبیاری تحت فشار» که در تاریخ 27/8/93 راس ساعت 9 صبح در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون برگزار می شود .  

کارگاه آموزشي مديريت تغذيه در گاو شيري و آموزش مباحث اصلاح نژاد دام
با توجه به برنامه زمان بندی شده در خصوص اعزام کارشناسان و محققین معین از شهرستان ها در مرحله سوم و با توجه به نياز سنجي آموزشی صورت پذيرفته برنامه آموزشی تحت عنوان " کارگاه آموزشي مديريت تغذيه در گاو شيري و مباحث مر تبط با اصلاح نژاد دام " در تاریخ 26/8/93 (روزدوشنبه) در شهرستان آران و بيد گل و در دهستان ابوزیدآباد برگزار می گردد  

کارگاه آموزشی با عنوان روز مزرعه زعفران
با عنایت به مصوبات کمیته فنی گیاهان دارویی جهت برگزاری روز مزرعه زعفران و اهمیت اصلاح فرآیندهای تولیدی در جهت بکارگیری بهینه منابع تولید ، خصوصاً موضوع مصرف بهینه آب که در حال حاضر باید راهکارهای مناسب جهت کاشت محصولات کم آب ارائه گردد ، بدینوسیله اعلام می گردد که کارگاه آموزشی با عنوان روز مزرعه زعفران در روز یکشنبه مورخ25/08/93 راس ساعت 8:30 و درمحل ایستگاه تحقیقات شهید فزوه (واقع در جاده اصفهان – نجف آباد) برگزار می گردد  

کارگاه آموزشی با عنوان پرورش گل محمدی
با توجه به نامه شماره 220/54534 مورخ 27/7/93 و هماهنگی های بعمل آمده با محقق معین وکارشناس اداره ترویج شهرستان کارگاه آموزشی با عنوان پرورش گل محمدی روزشنبه مورخ 24/8/93 در شهرستان فریدونشهربرگزار می گردد .  

کارگاه آموزشي زوال گلابي
با توجه به نیاز شهرستان خمینی شهرمبنی بر اجرای کارگاه آموزشی زوال درختان گلابی، بدینوسیله اعلام می گردد پس از هماهنگی های لازم با مرکز تحقیقات کشاورزی و مدیریت حفظ نباتات کارگاه آموزشی مذکور در تاریخ 27/8/93 در سالن اجتماعات مدیریت آن شهرستان برگزار می گردد  

برگزاری روز مزرعه زعفران (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان)
با عنایت به مصوبات کمیته فنی گیاهان دارویی جهت برگزاری روز مزرعه زعفران و اهمیت اصلاح فرآیندهای تولیدی در جهت بکارگیری بهینه منابع تولید ، خصوصاً موضوع مصرف بهینه آب که در حال حاضر باید راهکارهای مناسب جهت کاشت محصولات کم آب ارائه گردد ، بدینوسیله اعلام می گردد که کارگاه آموزشی با عنوان روز مزرعه زعفران در روز یکشنبه مورخ25/08/93 راس ساعت 8:30 و درمحل ایستگاه تحقیقات شهید فزوه (واقع در جاده اصفهان – نجف آباد) برگزار می گردد  

برگزاري کلاس آموزشی آشنایی با بیماری فوق حاد پرندگان و آموزش سرویس و نگهداری کمباین
کلاس آموزشی آشنایی با بیماری فوق حاد پرندگان در تاریخ 26/8/93 ساعت 9 صبح و کارگاه آموزشی سرویس ونگهداری کمباین در تاریخ 28/8/93ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان برگزار میگردد .  

برگزاري همايش بهره وري
در راستای افزایش بهره وری و بکارگیری بهینه منابع تولید در واحدهای پرورش طیور کارگاه آموزشی با عنوان راه های بهبود و افزایش بهره وری در تاریخ 01/09/93 در محل موزه ترویج کشاورزی (شهرک امیریه) از ساعت 8 صبح لغایت 16 برگزار می گردد  

برگزاری دوره آموزشی مهارتی کشت گیاهان داروئی
درروز چهارشنبه 14 آبانماه یک دوره آموزشی مهارتی کشت گیاهان داروئی با مربیگری آقای دوازده امامی در شهرستان نائین برگزار میگردد .  

کارگاه آموزشی با عنوان "تغذیه باغات پسته"
مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان اردستان با توجه به نامه شماره 220/54534 مورخ 27/7/93 وهماهنگی های به عمل آمده با محقق معین ورئیس اداره ترویج آن شهرستان(آقای مهندس فاطمی) کارگاه آموزشی با عنوان "تغذیه باغات پسته" در تاریخ 10/8/93 ساعت 10 صبح درمرکزجهاد کشاورزی مهاباد برگزار می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص دعوت از کشاورزان منطقه واجرای کار گاه آموزشی مذکوردر آن شهرستان اقدام لازم معمول گردد.  

برگزاري کارگاه آموزشي چغندرقندشهرستان ( اصفهان – مبارکه – سمیرم – شاهین شهر ومیمه-برخوار- فریدن)
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ( اصفهان – مبارکه – سمیرم – شاهین شهر ومیمه-برخوار- فریدن)با عنایت به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان كشت پاييزه چغندرقندواهمیت اصلاح فرآیندهای تولیدی درجهت بکارگیری بهینه منابع تولید و افزایش بهره وری درواحدسطح كه درسالن اجتماعات شرکت نقش جهان واقع در کیلومتر 37 جاده مبارکه درتاریخ 18/8/93 از ساعت 8:30 باهمکاری شرکت قند نقش جهان بر گزار مي گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید تعداد 5 نفر از كشاورزان پيشرو مرتبط آن شهرستان به همراه یک نفر کارشناس از ادارات ترویج و زراعت مديريت جهاد كشاورزي شهر ستان در کارگاه مذکور حضور بهم رسانند .  

كارگاه آموزشي مرحله كاشت گندم در سايت الگويي شهرستان لنجان
كارگاه آموزشي مرحله كاشت گندم در سايت الگويي ترويجي گندم مزرعه آقاي مهدي صالحي در مورخ 08/08/93 راس ساعت 9 صبح برگزار مي گردد  

كار گاه آموزشي با عنوان" مدیریت باغ" شهرستان خمینی شهر
كار گاه آموزشي با عنوان" مدیریت باغ" در روز سه شنبه مورخ 27/8/1393 در شهرستان خمینی شهر بر گزار مي گردد  

برگزاری کلاس آموزشی مرحله کاشت گندم شهرستان آران وبیدگل
کلاس آموزشی مرحله کاشت گندم شهرستان آران وبیدگل در مورخ 7/8/93 در محل سایت الگویی گندم برگزار میگردد  

برگزاری کلاس بیماریهای مشترک انسان ودام در شهرستان فلاورجان
کلاس بیماریهای مشترک انسان ودام در شهرستان فلاورجان در تاریخ 30/7/93 در محل شرکت تعاونی دامداران فجر راس ساعت 9 صبح برگزار میگردد .  

دوره آموزشي گندم
مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان .. با توجه به برنامه ریزی انجام شده با مرکز آموزش جهاد کشاورزی، مقرر گردید از تاریخ 15/7/ 93 ( روز سه شنبه و راس ساعت 8 صبح ) لغایت 16/7/93 به مدت 2 روز، دوره آموزشی با عنوان " مرحله کاشت گندم " در محل مرکز آموزش کشاورزی کبوتر آباد اصفهان به آدرس جاده اصفهان – شیراز نرسیده به بهارستان ،روبروی پمپ بنزین مرغ،جاده قلعه شور کیلومتر10 سمت چپ جاده ( مرکز آموزش کشاورزی)،ویژه کشاورزان پیشرویی که سایت های الگویی ترویجی گندم در مزرعه آنها انجام می گردد (طبق جدول پیوست) برگزار شود ، لذا خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی و اقدام لازم برای حضورقطعی کشاورزان مذکور ، در دوره آموزشی انجام گردد. "شایان ذکر است برای حضور حتمی کشاورزان گرامی تمهیدات لازم جهت ایاب و ذهاب آنان نیز بعمل آید."   بيشتر...

کارگاه آموزشي سرويس و نگهداري تراکتور در شهرستان اردستان
(به : مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي نيسيان ؛ زواره و مهابادوشرکتهای ترویج مشاوره ای مهرگستر اردستان؛ آتیه سازان کویر مهاباد ؛پردیس زواره) در ادامه دوره های آموزشی کارگاه سرويس و نگهداري تراکتور در ساعت 8 صبح روز دوشنبه 7/7/93 در مرکز آموزشی فنی و حرفه ای اردستان برگزار می گردد. لذا نسبت به دعوت از تراکتورداران شهرستان اقدام نمایید. لازم به ذکر است من بعد دریافت تسهیلات و ارائه خدمات منوط به گذراندن دوره های آموزشی مربوطه می باشد.  

دوره آموزش مهارتی زعفران شهرستان شهرضا
یکدوره آموزش مهارتی زعفران در قالب طرح اقتصاد مقاومتی در شهرستان شهرضا از مورخ 30/6/93 لغایت31/6/93 در محل کانون بسیج جوانان آن شهرستان برگزار میگردد.  

کارگاه آموزشی پرورش شتر مرغ در شهرستان خور وبیابانک
یکدوره کارگاه آموزشی پرورش شتر مرغ در شهرستان خور وبیابانک شهر جندق در مورخ 30/6/93 لغایت 31/6/93 برگزار میگردد .  

دوره آموزش مهارتی پرورش قارچ خوراکی در شهرستان شهرضا
یکدوره آموزش مهارتی پرورش قارچ خوراکی درشهرستان شهرضا در قالب طرح اقتصاد مقاومتی از مورخ 17/6/93 لغایت 20/6/93 در محل کانون بسیج جوانان این شهرستان برگزار میگردد .  

برگزاری دوره آموزش مهارتی زنبور عسل در شهرستان شهرضا
یکدوره کلاس آموزش مهارتی زنبور عسل از تاریخ 15/6/93 لغایت 17/6/93 راس ساعت17 در محل کانون بسیج جوانان شهرضا در راستای طرح اقتصاد مقاومتی برگزار میگردد .  

برگزاری دوره آموزش مهارتی شیلات در شهرستان شهرضا
یکدوره دوره آموزش مهارتی شیلات در شهرستان شهرضا از تاریخ 16/6/93 لغایت 18/6/93 راس ساعت 9 صبح در محل کانون بسیج جوانان این شهرستان در راستای طرح اقتصاد مقاومتی برگزار میگردد .  

برگزاری دوره آموزش مهارتی شهرستان برخوار
یکدوره کلاس آموزش مهارتی پرورش قارچ خوراکی از تاریخ 10/6/93 در پایگاه بسیج روستای علی آباد ملا علی برخوار تشکیل میگردد .  

برگزاری دوره های آموزش مهارتي در شهرستان فریدن
اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدن در نظر دارد دوره های آموزشی ترویجی و مهارتی به شرح ذیل را درنیمه اول شهریورماه سال جاری در شهرستان فریدن برگزار نماید مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضی خدمتتان اعلام می گردد. 1-دوره آموزشی مهارتی پرورش قارچ خوراکی چهارم تا هشتم شهریورماه در روستای اسکندری 2- دوره آموزشی ترویجی بیماری های مشترک ( تب مالت ) چهارم شهریورماه روستای اسکندری 3- دوره آموزشی ترویجی بیماری های مشترک انسان و دام هشتم شهریورماه روستای عادگان 4-دوره آموزشی کشت دانه های روغنی کلزا پنجم شهریورماه سالن جلسات مدیریت 5-دوره آموزشی مهارتی زعفران دهم تا پانزدهم شهریورماه روستای نسار اسکندری و اسکندری 6- دوره آموزشی ترویجی کشت زعفران یکم شهریورماه در سالن جلسات مدیریت 7- دوره آموزشی ترویجی کشت کلزا نهم شهریورماه سالن جلسات مدیریت 8-جلسه توجیهی مصرف بهینه از آب و کاهش مصرف سموم کشاورزی نهم شهریورماه و پنجم شهریورماه سالن جلسات مدیریت  

برگزاری کلاس آموزش مهارتی پرورش قارچ خوراکی در شهرستان سمیرم
یکدوره کلاس آموزش مهارتی پرورش قارچ خوراکی از تاریخ 8/6/93 لغایت 13/6/93 توسط شرکت شبنم بارش در محل پایگاه شهید باهنر سمیرم ویژه خواهران برگزار میگردد.  

برگزاری کلاس آموزش مهارتی پرورش قارچ خوراکی در شهرستان فلاورجان
برگزاری یکدوره کلاس آموزش مهارتی پرورش قارچ خوراکی از تاریخ 12 لغایت 15 شهریور ماه توسط شرکت کشت بان زاینده رود در محل این شرکت در شهرستان فلاورجان برگزار میگردد  

برگزاری کلاس آموزش مهارتی زعفران در شهرستان سمیرم
یکدوره کلاس آموزش مهارتی زعفران از مورخ 9/6/93 لغایت 15/6/93 توسط شرکت خدمات مشاوره ای شبنم بارش در محل اداره بهزیستی سمیرم برگزار میگردد  

برگزاری کلاسهای آموزش مهارتی اقتصاد مقاومتی شهرستان اصفهان
مشاهده لیست برنامه   بيشتر...

برگزاری کلاس آموزش مهارتی زعفران و قارچ در شهرستان نطنز
دوره مهارتی زراعت زعفران و پرورش قارچ خوراکی شهرستان نطنز در سه دوره 6 روزه در تاریخ های3/6/93 و 11/6/93 و22/6/93 برگزار خواهد شد./  

آزمون الکترونيک طرح تكريم وجلب رضايت ارباب رجوع
به اطلاع همکاران محترم می رساند آزمون دوره « طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع» در تاریخ 26/05/93 از ساعت :009 الی 20:00 به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد . مستدعی است همکاران محترم روز قبل از آزمون (شنبه) به سامانه یادگیری الکترونیکی دفتر آموزش کارکنان به نشانی www.stos.ir مراجعه و عنوان آزمون مشاهده نمایند . درضمن همکارانی که به هردليل عنوان آزمون را مشاهده نمی نمایند ،مي توانند در آزموني كه مجددبرگزار خواهدگرديد، شركت نمايند.  

برگزاری کلاس آموزش مهارتی زعفران در شهرستان خوانسار
با همت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار یکدوره کلاس آموزش مهارتی زعفران از تاریخ 21/5/93 برگزار میگردد .  

برگزاری کلاس آموزش مهارتی زعفران در سمیرم
به همت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم یکدوره کلاس آموزش مهارتی زعفران از مورخ 27/5/93 لغایت 2/6/93 توسط شرکت خدمات مشاوره ای شبنم بارش سمیرم برگزار میگردد .  

برگزاری کارگاه آموزشی امور دام در شهرستان مبارکه - شنبه 11 مرداد ماه 1393
کارگاه آموزشی با موضوع اصول بهره وری در پرواربندی بره و گوساله روز یکشنبه 12/5/93 راس ساعت 9 صبح با حضور دامداران شهرستان در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه برگزار میگردد  

برگزاری کلاس آموزش مهارتی قارچ خوراکی شهرستان سمیرم - شنبه 11 مرداد ماه 1393
برگزاری کلاس آموزش مهارتی قارچ خوراکی درشهرستان سمیرم از تاریخ 8/5/93 لغایت 14/5/93در محل پایگاه مقاومت شهید دستغیب شهر سمیرم و همچنیندر تاریخ 9/5/93 لغایت16/5/93 در شهر حنادر محل پایگاه نبی اکرم (ص) برگزار میگردد  

برگزاری کلاس IPM/FFSدر شهرستان آران و بید گل - يكشنبه 05 مرداد ماه 1393
برگزاری سومین کارگاه آموزشی IPM/FFS پسته با موضوع مدیریت مصرف آب و تغذیه در مورخه 15/5/93 از ساعت 8 لغایت 12 در محل سایت برگزار میگردد  

ورود |عضويت
يكشنبه 01 مهر ماه 1397
  نظرسنجي
نظر شما در مورد پرتال مديريت هماهنگي ترويج چيست ؟

 

تعداد جوابها : 355294

عالي : 100%
خوب : 0%
متوسط : 0%
ضعيف : 0%

  ارسال  
  کاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 13
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 13

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1921308
Visitors بازديد هاي امروز: 370
Visitors بازديد هاي ديروز: 1005

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1397/07/01 مديريت ترويج سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا